CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Đào Tạo Chuyển Đổi Số

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

Chi tiết khóa học

 • Thời gian: 15h00 - 17h30 ngày 27/08/2022
 • Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Quy mô: 150 chỗ
 • Học phí: 500k/học viên
 • Diễn giả: Ms. Hoa Lệ

Projects Information

 Bên cạnh việc học những gì cần thiết, chúng tôi cũng sẽ xem xét các mối đe dọa và cơ hội của các công nghệ chuyển đổi Công nghiệp 4.0 đến các ngành công nghiệp và các chiến lược thực hiện có hệ thống. Nhìn chung, chúng tôi sẽ cung cấp kinh nghiệm thực hành quan trọng để triển khai chương trình Công nghiệp 4.0 thông qua các dự án thực tế.

Mục tiêu chính của khóa họ là đào tạo một nhà lãnh đạo, người có thể tiên phong về chuyển đổi số của một doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Giới thiệu và dạy các khái niệm chuyển đổi Công nghiệp 4.0, công nghệ cho phép, hệ thống vận hành và sản xuất, ứng dụng của nó trong chuỗi giá trị kinh doanh và cách nó có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất bằng cách cải thiện hiệu quả, năng suất và chất lượng sản phẩm. Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế về triển khai chuyển đổi Công Nghiệp 4.0 thông qua các dự án thực hành thực tế. Đào tạo một nhà lãnh đạo có thể tư vấn, phân tích, hoạch định chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện chương trình chuyển đổi Công nghiệp 4.0 có hệ thống và hiệu quả về chi phí cho doanh nghiệp.

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

 • Hiểu được cách áp dụng chuyển đổi Công nghiệp 4.0 và giúp các ngành công nghiệp cho năng suất và hiệu quả hơn.
 • Tìm hiểu cách chuyển đổi số Công nghiệp 4.0 được áp dụng toàn diện trong chuỗi giá trị kinh doanh.
 • Hiểu và được thông suốt về các hệ thống sản xuất Công nghiệp 4.0 cụ thể tạo nên nhà máy thông minh.
 • Tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao, chỉ đạo và lên kế hoạch chuyển đổi Công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp.
 • Phân tích và vạch ra ma trận Công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nỗ lực triển khai Công nghiệp 4.0.
 • Chiến lược thực hiện với cách tiếp cận từ dưới lên về chi phí, công nghệ và lợi tức đầu tư (ROI) bao gồm các hệ thống tích hợp ngang, dọc và phần mềm.
 • Hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của nguồn nhân lực, Mức độ công nghệ & Mục tiêu chuyển đổi, đồng bộ hóa để triển khai thành công Công nghiệp 4.0.
 • Học các giao thức và tích hợp các hệ thống kỹ thuật số khác nhau, thông qua chuỗi giá trị ngang và phân cấp phần mềm dọc của doanh nghiệp để tạo ra một nền tảng kiểm soát quản lý tập trung.
 • Tìm hiểu về nhu cầu và tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao về lựa chọn hệ thống Công nghiệp 4.0 cốt lõi “bộ não” có thể mô đun hóa, có thể truy cập, mở rộng và tích hợp hệ thống có thể cung cấp các dịch vụ Công nghiệp 4.0 toàn diện và tích hợp.
 • Học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế từ dự án đơn giản về chuyển đổi Công nghiệp 4.0 sử dụng các đối tượng vật lý không gian mạng như Cảm biến, cổng, máy tính cơ sở, công cụ truyền thông và phần mềm để mô phỏng các ứng dụng thực tế.

Đăng Ký Tư Vấn Khóa Học

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo về chuyển đổi số cho tối đa 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ theo chính sách tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+
Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

+
Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

Chương trình đào tạo công nghệ do Samsung tài trợ dành cho các bạn sinh viên Việt Nam với các công nghệ mới như BigData, AI, IoT

+
Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

+