CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo
Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

[trong nước]

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Đào tạo Kỹ năng thiết kế slide cho cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

+

KHÓA HỌC ĐÃ ĐÀO TẠO

Hình ảnh khóa học Đào Kỹ Năng Quản lý, Lãnh Đạo diễn ra ngày 4-5/8/2022
Tin tức 08 Th09 năm 22

Nội dung đào tạo: Nhà quản lý bền vững • Module 1: LEADER WORKSHOP - Chân dung nhà quản lý • Module 2: Xây dựng thương hiệu cá nhân & Quản trị các mối quan hệ • Module 3: Dẫn dắt đội nhóm hiệu quả • Module 4: Huấn luyện nhân viên (Coaching)