CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Đào Tạo Chuyển Đổi Số

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo về chuyển đổi số cho tối đa 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ theo chính sách tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+
Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

+
Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

Chương trình đào tạo công nghệ do Samsung tài trợ dành cho các bạn sinh viên Việt Nam với các công nghệ mới như BigData, AI, IoT

+
Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

+

KHÓA HỌC ĐÃ ĐÀO TẠO

RECAP: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ “CHUYỂN ĐỔI SỐ: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI” TẠI SINGAPORE
Tin tức 01 Th08 năm 23

Trong 06 ngày từ 18 đến 23 tháng 7/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức truyền thông số - Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) cùng Trường Kinh doanh Nanyang thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình đào tạo quốc tế “Chuyển đổi số: Bài học kinh nghiệm Chiến lược và Thực thi”.

Các chương trình phát triển năng lực của các giám đốc điều hành về cách sử dụng công nghệ mới nhất để chuyển đổi hoạt động kinh doanh của họ. Các nhà lãnh đạo phát triển các kỹ năng theo yêu cầu để lập kế hoạch chuyển đổi số trong kinh doanh và mở ra các cơ hội kinh doanh mới.

1. Digital transformation in business
2. Develop a digital business strategy
3. Digital transformation: Business development and marketing
4. Digital Transformation & Leadership
5. Digital Business Strategy: Evaluating our Digital Future
6. Digital strategies for business: leading the next-generation enter
prisedetails
7. Artifcial Intelligence (AI)
8. Digital Analytics (DA)
9. Digital Execution (DE)
10. Digital Finance (DF)
11. Digital Marketing Strategies (DMS)
12. Digital Strategy (DS)
13. Digital Supply Chain Management (DSCM)
14. Digital Strategy & Analytics (DSA)
15. Leading Digital Business Transformation (LDBT)
16. Leading in the Digital Age (LDA)
17. TransformTECH (TT)