CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Đào Tạo Chuyển Đổi Số

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo về chuyển đổi số cho tối đa 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ theo chính sách tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chi tiết khóa học

  • Thời gian: Tháng 12 năm 2023
  • Địa điểm: Toàn quốc
  • Quy mô: Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến
  • Học phí: 0
  • Diễn giả:

Projects Information

Nhằm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tuyền thông số,Công ty Cổ phần Đào Tạo và Phát triển Nhân Tài triển khai Chương trình đào tạo Chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương trình được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo về chuyển đổi số cho tối đa 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ theo chính sách tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều kiện tham dự:

1. Là Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến: ngành nghề được thể hiện trên giấy đăng ký kinh doanh.

- Số lượng nhân viên (có đóng bảo hiểm xã hội): dưới 200 người

- Tổng doanh thu 2022: dưới 200 tỷ VNĐ HOẶC tổng nguồn vốn 2022: dưới 100 tỷ VNĐ

2. Doanh nghiệp do nữ làm chủ: Một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu trên 51% cổ phần HOẶC Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ: Số lượng lao động nữ 50% trở lên (với DN dưới 100 ngườ) và 30% trở lên (với DN 100 - 200 người).

3. Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo về chuyển đổi số: sẵn sàng và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số

4. Doanh nghiệp chưa nhận được nhận hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước trong năm 2023 về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Mời quý doanh nghiệp xem chi tiết Chương trình đạo tạo tại: https://www.crc.edu.vn/phunutuchuhttps://www.crc.edu.vn/phunutuchu

Đăng Ký Tư Vấn Khóa Học

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo chuyển đổi số trực tiếp tại doanh nghiệp

Chương trình được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo về chuyển đổi số cho tối đa 28 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ theo chính sách tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+
Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

Chiến lược kỹ thuật số cho doanh nghiệp: dẫn đầu thế hệ tiếp theo

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

+
Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

Chương trình ươm mầm tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus

Chương trình đào tạo công nghệ do Samsung tài trợ dành cho các bạn sinh viên Việt Nam với các công nghệ mới như BigData, AI, IoT

+
Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

[Đào Tạo Chuyển Đổi Số]

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Chuyển đổi kỹ thuật số: Phát triển kinh doanh và tiếp thị

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh.

+