CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Đào Tạo Kỹ Năng

KHÓA HỌC ĐÃ ĐÀO TẠO

Một số khoá học kĩ năng được lựa chọn nhiều nhất

1. Quản trị sự thay đổi
2. Quản trị rủi ro
3. Leader 4.0
4. Digital Marketing
5. Định vị bản thân trong tổ chức
6. Hình ảnh người Leader trong thời kỳ chuyển đổi số
8. Chiến lược cải tiến trong doanh nghiệp (Innovation Strategy)
9. Chiến lược tạo dựng đội ngũ kế nhiệm (Successor)
10. Quản trị cảm xúc trong quản lý nhân sự
11. Bí quyết bán hàng upselling trong thời kỳ chuyển đổi số
12. KPI và bí quyết cải tiến chất lượng tong doanh nghiệp
13. Networking skill
14. CEO
15. CFO
16. CTO
17. CMO