CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Feedback

Anh Trần Anh Dũng

Thay mặt TEAM MICCO chân thành cảm ơn VDCA đã tổ chức chương trình đầy giá trị. MICCOers đã học hỏi được nhiều điều từ NTUers, VDCAers, Google, Roland Berger, các thành viên lớp học từ các Tập đoàn, Tổng công ty, đặc biệt là Viettel, VNPT và có những trải nghiệm thú vị & ý nghĩa thông qua chương trình.

Hành trình CĐS ở mỗi tổ chức/doanh nghiệp có những thách thức lớn nhưng chắc chắn đó là hành trình đầy giá trị & ý nghĩa, xứng đáng để dành thời gian, trí lực & tâm huyết tạo giá trị bền vững cho tổ chức mình. Mong rằng VDCA, Bộ KHĐT thường xuyên có những chương trình học tập giá trị & ý nghĩa giúp cho các tổ chuc/doanh nghiệp quan tâm có cơ hội học hỏi và phât triển. MICCO mong sự đồng hành, tư vấn & hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị tư vấn, đào tạo để hoàn thành mục tiêu CĐS doanh nghiệp.


Bài cùng chuyên mục

Anh Trần Anh Dũng
Feedback 26 Th09 năm 2023

Thay mặt TEAM MICCO chân thành cảm ơn VDCA đã tổ chức chương trình đầy giá trị. MICCOers đã học hỏi được nhiều điều từ NTUers, VDCAers, Google, Roland Berger, các thành viên lớp học từ các Tập đoàn, Tổng công ty, đặc biệt là Viettel, VNPT và có những trải nghiệm thú vị & ý nghĩa thông qua chương trình.