CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Feedback

Anh Trần Anh Dũng
Feedback 26 Th09 năm 2023

Thay mặt TEAM MICCO chân thành cảm ơn VDCA đã tổ chức chương trình đầy giá trị. MICCOers đã học hỏi được nhiều điều từ NTUers, VDCAers, Google, Roland Berger, các thành viên lớp học từ các Tập đoàn, Tổng công ty, đặc biệt là Viettel, VNPT và có những trải nghiệm thú vị & ý nghĩa thông qua chương trình.