CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Video

Video giới thiệu Công nghệ mới

Đây là công nghệ mô phỏng vật thể 3D vượt ra ngoài màn hình điện thoại của bạn. Cho phép bạn xem video sinh động hơn, thao tác chơi game gần như là tương tác vật thể thật và nhiều tính năng khác.

Bài cùng chuyên mục