CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

trong nước

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Đào tạo Kỹ năng thiết kế slide cho cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Chi tiết khóa học

  • Thời gian: Tháng 9 năm 2022
  • Địa điểm: Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  • Quy mô: 40 người
  • Diễn giã: Thạc sĩ: Nguyễn Thị Lan Phượng

Projects Information

- Tổng quan về tư duy thiết kế và xử lý thông tin chữ, màu sắc trên slide.

- Ứng dụng và xử lý hình ảnh, biểu tượng.

- Sử dụng hiệu quả hình khối. Kỹ thuật xử lý sơ đồ, bảng và biểu đồ.

- Cách kết hợp các yếu tố thiết kế. Hoàn thiện bài thuyết trình với hiệu ứng Animation, Transition.

Đăng Ký Tư Vấn Khóa Học

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

[trong nước]

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Đào tạo: Kỹ năng thiết kế slide cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Đào tạo Kỹ năng thiết kế slide cho cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

+